Doanh nhân

.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

  • Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh than, cung cấp than cho sản xuất điện
  • Sân chơi lớn cho các doanh nghiệp bất động sản
  • Lắng nghe doanh nghiệp hiến kế
  • Ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý nước uống đóng chai
  • Xử lý nghiêm cán bộ thuế cố tình sách nhiễu người nộp thuế

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì.

Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ngày 27/6/2019, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị trên.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị tại tất cả các cấp, các ngành một cách nghiêm túc, thực chất, đạt hiệu quả cao góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung của Chỉ thị, bảo đảm không để xảy ra tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động xã xây dựng để thực hiện Chỉ thị trên về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/12/2019.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và đánh giá việc thực hiện Chỉ thị trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2020.

Nguyễn Tuân - Trần Huệ

Từ khóa: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngăn chặn tình trạng gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp Nhũng nhiễu Phiền hà

Theo Hiền Anh/Infonet (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
https://infonet.vietnamnet.vn/tang-cuong-xu-ly-tinh-trang-gay-phien-ha-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-post325300.info

Nguồn: netnews.vn