Quỹ ngoại America LLC bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo đúng quy định

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNNN) vừa ban hành Quyết định số 383/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với quỹ ngoại America LLC.
ck

Quyết định xử phạt nêu rõ, quỹ America LLC bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 11/10/2018, quỹ America LLC, cổ đông lớn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 (mã Ck: DC1) mua 900 cổ phiếu DC1, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 149.500 cổ phiếu lên 150.400 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,96% lên 10,01% (tăng từ ngưỡng 9% lên ngưỡng 10%).

Tiếp đó, ngày 9/5/2019, quỹ America LLC - cổ đông lớn Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang (mã Ck: VLA) đã bán 200 cổ phiếu VLA, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ 270.000 cố phiếu xuống còn 269.800 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 25,01% xuống còn 24,99%. Tuy nhiên, quỹ America LLC đã không báo cáo UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về 02 giao dịch nêu trên.

Mức phạt nêu trên được theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn