HoREA kiến nghị giữ nguyên khung giá đất để tránh thị trường ngầm

.
Nguồn: danviet.vn